Complaint against permanent exclusion of cultural policies in the analog and digital carriers

Artist and master sculptor Jan De Cock from Kuregem with his non-profit organization The Brussels Art_Institute filed a complaint with a civil action before the court against the deputy-chairmen of four media groups: the VRT Mediahuis, De Persgroep and Roularta Media Group.

De Cock complains include ‘a permanent exclusion from culture reporting in the analog and digital media via the respective news” and “deliberately misleading readers and viewers with advertising slogans that do not cover the cargo because of a monumental profit.


 

Kunstenaar en meester-beeldhouwer Jan De Cock uit Kuregem heeft met zijn vzw The Brussels Art_Institute een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij het gerecht tegen de afgevaardigd-voorzitters van vier mediagroepen: de VRT, Mediahuis, De Persgroep en Roularta Media Groep.

De Cock beklaagt zich onder meer over ‘een permanente uitsluiting van cultuurverslaggeving in de analoge en digitale dragers via de respectievelijke nieuwsdiensten’ en ‘het doelbewust misleiden van lezers en kijkers met reclameslogans die de lading niet dekken omwille van een monumentaal winstbejag.’