COLORCYCLE - CIRKLEUR - TELEVIZED OIL
verslag zie petermertens.nl/to
laatst bij de tijd gebracht op 7 March, 2018


Kijk het zit zo. Op zondagmiddag 10 december stond ik als heuse promotor op het hoofdpodium van Paradiso. Voor de start van de ‘crowdfunding’ campagne van het boek PLOEG+WERK droeg ik ons ‘PREMIUM’ T-Shirt [plaatje] met daarop het ‘zelfportret’ [plaatje] dat Maarten Ploeg rond 1994 koos voor de opening van zijn eerste (en laatste) homepage op internet. Maarten tekende zichzelf achter met schilderskwast achter een ezel die ook een televisie is. In een grid van rechte pixellijnen met geluidsboksjes en afstandbediening naast de schilderskwast. .TELEVIZED.OIL. zette hij eronder. En zo simpel en dichtbij als het was zag ik het eerder - op zoek naar de sleutel tussen schilderen computeren - over het hoofd. Tot dan toe. Ik dacht dat ik zocht naar het geheim van het palet dan de colorcycle, [plaatje] het in beweging gezette palet. Maar Maarten zelf koos na twintig jaar schilderen en tien jaar computeren zelf voor een recht toe recht aan beeld dat daar op het podium veel mensen eenduidig vertelt waar het om draait. .TELEVIZED.OIL. is een medium op zich en de juiste schakel tussen olieverf en kathodestraal. En maakt van het computerbeeldscherm wat kunstenaars er vooral in zagen: een televisie. Op de atelierzolder van Maarten Ploeg (1958–2004) staan schildersezel, televisie en computer nog steeds naast elkaar. Geen wonder voor wie in de jaren zestig opgroeide. Wilde je als jonge kunstenaar laten zien wat je kon, en zocht je een podium, dan was niet een museum of galerie je doel, op televisie werd je beroemd. En met .TELEVIZED.OIL. lukte het allebei. Het boek, PLOEG + WERK, dat we aan het maken zijn is dan vooral een kijkboek. De beelden die we hervonden en in kaart brachten spreken vaak voor zich. Zijn het kijken waard. Het proefmodel dat we ook voor de crowdfunding campagne maakten is ook in het filmpje van een minuut al een kleine beeldenstorm die voor zich spreekt.

(En terzijde maar bovendien: voordekunst wees het TELEVIZED OIL T-Shirt nog aan als een van de ‘meest opvallende voordekunstprojecten van 2017' vanwege de ‘vette print’. Zo’n 25 jaar later blijkt Maarten de brug tussen schilderen en computeren geslagen te hebben met een ‘vette print’. [plaatje])

Vandaar.

Ik bracht het werk van Maarten - schilderijen, clips, computer en televisiewerk - afgelopen tijd in praktisch kaart in een drietal databases, [plaatjes] maar laat ik bovenal melden dat het niet zonder hulp en gemeenschappelijke inzet is. Zonder nadrukkelijk afspraken is er een collectief (de ‘Maarten Ploeg Trust’) gevormd waar gelukkig de tijd en ruimte heb gekregen om een mooie schakel te zijn. Al met al ben ik meer een aanjager dan onderzoeker. Denk ik zo.

Boekontwerper, broer van Silvie, Henri Lucas scande tekeningen, recensies en schetsen en met hem werkte ik aan de redactionele opzet van het boek PLOEG + WERK. Henri heeft daarin het voortouw genomen. [plaatje]

Wiel Seuskens restaureerde de database van PARK4DTV met daarin meer dan 40 computerwerken van Maarten aan de hand van de door Gert Hoogeveen integraal gedigitaliseerde collectie, die nu in de bibliotheek van het Stedelijk Museum geraadpleegd kan worden. [plaatje]

Ryu Tajiri en Silvie Lucas, met hulp van Fotograaf Maarten Helle, stelden ondermeer de database samen van meer dan 200 schilderijen van Maarten. Rogier van de Ploeg digitaliseerde bijna alle clips van de bands waarin Maarten speelde. [plaatje]

Ik zet mij op zeer praktisch niveau in om dat bij elkaar te houden en het overzicht te maken. Dat overigens ook weer niet zonder incidentele gesprekken met bijvoorbeeld Tineke Reijnders, Phil van Tongeren, Jean Bernard Koeman, en andere auteurs van het voorgenomen boek, alsmede drukker en uitgever.

Ik zette de voordekunst crowdfunding campagne op; die bereikte na ruime week na de start in Paradiso al 100% van het streefbedrag. [plaatje6 ]

Het onderzoek zelf kende natuurlijk ook z’n haperingen, in - wat ik onervaren en wel nu als beginners-overmoed herken - zocht ik soms gewoon naar teveel en te diep. Het Wereldwijde Web is nou eenmaal een onverzadigde bron van ongebreidelde informatie waaronder je makkelijke bedolven kan worden en even dreigde ook ik - gewaarschuwd mens - me dat te laten gebeuren. Evenals gesprekken met universitaire onderzoekers die als geruime tijd de mediageschiedenis in kaart aan het brengen zijn. Het duurde even, maar dan eindelijk concludeerde ik logischerwijze dat wat zich dichtbij bevond en gewoon in mijn eigen ongeordende kasten waardevoller was. Kleiner en fijner.

En ik kan niet ontkennen dat - hoewel het met om het werk van Maarten Ploeg te doen is - soms even ook in een soort zelfonderzoek verstrikt op mijn aloude diskettes en harddisks raakte, ik werkte zeker op het gebied van de Amiga nou eenmaal vaak nauw met Maarten samen. Samen stichtten wij het Rietveld Medialab en even later PARK4DTV.

Maar dan eindelijk zat daar ook weer een letterlijke goede vondst.

  • Zo vond ik tot mijn blijde verrassing - echt waar - een vergeten cassette [plaatje ] terug met anderhalf uur door mij heimelijke opnamen van Maarten en mij die rond 1987 bezig zijn met het kopiëren van - al dan niet rechtmatig verkregen - Amiga Software. Tergend langzaam, schijfje na schijfje, met het schrapende geluid van de toenmalige diskdrives als achtergrondgeluid, wisselen Maarten en ik murmelden van gedachte over waar dat toe zal leiden. Meer pixels, meer kleuren, hoe dan ook meer. Het is authentieke geekspeek, of nerdtalk. Jargon dat nog niet eens bestaat. We wisselen kennis uit maar ook, metdekennisvannu, misvattingen uit. Tot een zeker moment waar we onmiskenbaar langs elkaar heen praten. Maarten praat telkens zachter meer in zichzelf als hij - sic - het over kleurpaletten heeft. Nu weet ik: ik zit er hoorbaar naast. En dat nog letterlijk ook. Was het op hol geslagen fantasie, mas het domheid. Hoe dan ook, het zat niet zo.
    De integrale en ge-connoteerde versie van dat gesprek is de basis van mijn tekstbijdrage aan de publicatie op komst PLOEG + WERK.

  • Halverwege het jaar kwam - op de valreep, na later bleek, directeur Beatrix Ruf, die in een heuse brief [plaatje ] de schenking een welkome aanvulling op de collectie noemde - de schenking van de integrale collecte van ruim 1000 uur PARK4DTV aan het Stedelijk Museum rond. Maar bovenal kreeg ik dan eindelijk de Twee Tera Byte op een harde schijf [plaatje ] met daarin alle gedigitaliseerde integrale werken. Dus ook de ruim 40 bijdragen aan de collectie van Maarten. Allemaal gemaakt op een Amiga. Voor het boek PLOEG + WERK brachten ik ze in kaart, ze komen allemaal op den duur via maartenploeg.nl/av en Vimeo online te staan, bereikbaar via de QR codes in het PLOEG + WERK boek. [plaatje9] Bovendien strookt te verzameling met de door Wiel Seuskens en mij in kaart gebrachte AmigaData die we op DVD schijven in het atelier van Maarten Troffen. De inhoud van de folders toont al het werkmateriaal dat Maarten gebruikte om tot de werken te komen. Beschrijvingen daarvan komen via maartenploeg.nl/av beschikbaar.

  • Onlangs kwam de bijkans integrale toenmalige redactie van PARK4DTV (weer eens) bijeen om naar de werken te kijken, maar ook om de database bij de tijd te brengen. Die staat nu publiek en wel via park.nl/fragmenten online, de redactie poetst er collectief aan. [plaatje ]

  • En dan nu.

  • Het Boek PLOEG + WERK is volop in de maak, en met het gewonnen vertrouwen van de voordekunst donateurs onomkeerbaar. Spoedig volgt de valreep voor schrijvers, het boek is er midden mei, we zoeken naar een geschikte plaats en tijd om het te presteren, als het aan ons licht én op de Rietveld, én in Paradiso én in het Stedelijk.

  • Op uitnodiging van RIETVELD TV verzorg ik in gastcollegevlogstijl dit jaar maart een uitzending TELEVIZED OIL over het AMIGA WERK van Maarten (voor PARK, VIDEOCLIPs en TV-TV) die ook op AT5 (en aldus later online) te zien zal zijn. In het zelfde kader stel ik een avond in filmhuis Cavia samen met dezelfde elementen, én het accent op een aantal (gefilmde) videoclips van Maarten (en zijn bands) waarin ook TELEVIZED OIL een rol speelt.

(3. Ik ben in hernieuwd contact met Alexandre Estrela, galeriehouder in Porto, verbonden aan de Faculdade de Artes de Lisboa Portugal, het zit er in dat dat tot een gastcollege en een kleine tentoonstelling aldaar zal leiden, Alexandre is een bewonderaar van het werk.)

  1. Uiteindelijk worden deze onderdelen samengebracht en publiek gemaakt via maartenploeg.nl en alle daaraan gelinkte sociale media. De intentie is om daarbij gebruik te maken van wat men op het doclab van het IDFA “documentary Storytelling in the age of the interface” noemt.

  2. Dit verslag staat gehyperlinkt en wel, mét beeld op petermertens.nl/to en dat wordt bij de tijd gehouden. laatst bij de tijd gebracht op 7 March, 2018

 


‘zelfportret’

Ophthalmology/Colorcycle,‘dummy’

hoofdpodium van Paradiso


Het boek, PLOEG + WERK


voordekunst crowdfunding


DataBase


1200 x 1 uur PARK4DTV van het Stedelijk


Pagina's in PLOEG+WER


Database schilderijen


Vergeten Cassette


Bedankbrief Stedelijk